SKIM

S.K.I.M. staat voor Samen kritisch in Maatschappij. Deze werking organiseert activiteiten die veel minder het klassieke jeugdbewegingspatroon volgen en een aanvulling vormen op het hernieuwerprogramma.

in de eerste plaats legt de S.K.I.M.-werking de nadruk op de kritische pijler van de beweging. In het verleden werd hier aandacht aan besteed door een bezoek aan de Marollen in Brussel, aan Doel, aan Breendonk, … De S.K.I.M.-werking probeert al eens moeilijkere, inhoudelijke onderwerpen aan bod te brengen.

Daarnaast staat de S.K.I.M.-werking ook in voor de vorming van de hernieuwers, aansluitend op het vormingsaanbod van gewest, provincie en nationaal.

En tot slot wil S.K.I.M. een breed gamma aan socio-culturele activiteiten aanbieden aan de leiding om het groepsgevoel te stimuleren