Privacyverklaring

Hier wordt aan gewerkt. Voor het begin van het werkhaar 2019 -2020 kan u hier de privacyverklaring van KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht vinden.