Verplaatsing KSA Feesten

Beste (oud-) KSA’ers, ouders en sympathisanten,

De coronacrisis houdt heel het land in zijn greep en heeft natuurlijk ook impact op onze evenementen die de komende weken normaal gepland stonden. Na intern overleg is er immers beslist om de KSA Feesten, die normaal op 30 april-1-2-3 mei zouden doorgaan, niet te laten doorgaan op de geplande datum maar te verplaatsen naar het weekend 9-10-11 oktober.

We zijn tot de conclusie gekomen dat gezien de huidige coronaproblematiek het niet verantwoord zou zijn om binnen iets meer dan een maand reeds een bijeenkomst te organiseren waar we al onze sympathisanten bij elkaar brengen. Ook speelt het feit dat alle evenementen momenteel zijn afgelast en het zeer onzeker is dat de maatregelen die de overheid momenteel bepaald heeft na de paasvakantie volledig zullen worden opgeheven.

Wij hebben dan ook nu reeds onze verantwoordelijkheid genomen en gekozen voor duidelijkheid door deze editie niet op de huidige datum te laten doorgaan maar te verplaatsen naar het weekend van 9-10-11 oktober. Normaal vond dan onze Mosselsouper en de BAM fuif plaats. We gaan dit weekend uitbreiden tot een volwaardig feestweekend dat drie dagen duurt. Verder verplaatsen we de fuif BRAVE naar het einde van de maand juni. Op voorwaarde uiteraard dat de maatregelen van de overheid dit tegen dan toelaten.

Dit is een jammere beslissingen aangezien er aan deze editie al vele maanden voorbereiding aan is voorafgegaan maar we zijn er van overtuigd dat dit de juiste beslissing is gezien de uitzonderlijke omstandigheden die momenteel heersen.

Praktisch zullen we de komende weken met alle medewerkers het nieuwe weekend vormgeven. Meer info hierover kan u de komende maanden alvast in uw (elektronische) brievenbus verwachten. Iedereen die al had ingeschreven voor een activiteit krijgt het inschrijvingsbedrag natuurlijk integraal teruggestort.

Kruis alvast de nieuwe datum in uw agenda aan en we hopen tegen dan te kunnen rekenen op uw massale aanwezigheid. Wij kijken alleszins al met vol enthousiasme uit naar de nieuwe editie in oktober!

Stevige Kerelsgroeten,

KSA Vlaamse Kerels Zwijndrecht